Belirli bir etki alanının Amazon S3 grubuma erişmesine izin vermeye çalışıyorum ancak bundan sonra tüm etki alanları Amazon S3'ten çıkarıldı. Erişmek istediğim url httpss3.ap-southeast-2.amazonaws.com/{bucketUri}/1.jpg, ancak izin verilen yönlendiricimde 403 yasak döndürüyor. Sayfadaki Yönlendiricinin doğru olduğunu görebiliyorum. İşte ayarlarım: Herkese açık erişimi tamamen kapat. Paket politikası:
{ "Sürüm": "2008-10-17", "Id": "HTTP yönlendirme politikasına dayalı olarak kısıtlama", "Açıklama": [ { "Sid": "1", "Etki": "Reddet", "Asıl ": { "AWS":}, "Action":"Resource": "arn:aws:s3bucketUri "Condition": { "StringNotLike": { "aws:Referer": "httpreference.domain.put.here"] }